Sabtu, 6 Januari 2018

Semakan Online Penawaran Kemasukan Program Kolej Vokasional, Sekolah Menengah Teknik, GIATMARA & WISDEC


Tarikh penting bagi Program Kolej Vokasional, Sekolah Menengah Teknik, GIATMARA & WISDEC Ambilan Januari 2018

TARIKH PENTING
PERKARA
·      4 Januari  hingga 14 Januari 2018

·  Sesi pemilihan /  temu bual
·      15 Januari hingga 22 Januari 2018·      24 Januari hingga 12 Februari 2018


·      24 Januari hingga 11 Februari 2018

·  Bagi Murid Lepasan PBS 2017, semakan tawaran di dalam laman sesawang KPM : https://sptv.moe.gov.my/

·  Bagi Murid Lepasan PAV  2017, surat tawaran akan diedarkan melalui KV yang dimohon.

·  Bagi Murid Lepasan PAV 2016, surat tawaran akan diedarkan melalui Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

·      23 Januari 2018

·      24 Januari hingga 28 Februari 2018

·    Pendaftaran Murid Aliran Perdana

·    *Walk- in/rayuan:
Dokumen yang lengkap hendaklah dikepilkan bersama surat rayuan ke mana-mana KV / SMT / GIATMARA / WISDEC seperti berikut :
· Borang walk-in / rayuan
· Salinan Kad Pengenalan Murid (yang telah disahkan)
· Salinan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun 2017 yang merangkumi Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) serta Pentaksiran Tingkatan Tiga  (PT3).

·      12 Februari 2018
·      13 Februari hingga 28 Februari 2018

·    Pendaftaran Murid Lepasan Pendidikan Asas Vokasional (PAV)
·    *Walk- in/rayuan di mana-mana GIATMARA / WISDEC
*Walk-in / rayuan bergantung kepada kekosongan tempat & syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Ahli Jawatankuasa Pemilihan Murid