Penangguhan itu dilakukan untuk memberi ruang dan peluang kepada guru, pelajar serta pihak berkaitan membuat persediaan yang lebih rapi.
Dalam pada itu, Peperiksaan Pusat Amali Sains bagi mata pelajaran Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan juga ditangguh untuk memastikan kelengkapan makmal sains sekolah di
seluruh negara mencapai piawaian yang ditetapkan sebelum peperiksaan tersebut dilaksanakan. - UTUSAN ONLINE