Jumaat, 29 Julai 2016

KEM KECEMERLANGAN PT3 PADA 28 - 30 JULAI 2016


29 JULAI 2016


SABTU 30 JULAI 2016
Rabu, 20 Julai 2016

PERHATIAN KEPADA CALON SPM 2016 : PERMOHONAN MATRIKULASI 2017 SUDAH DIBUKA

1. Semua pelajar Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan boleh menggunakan kemudahan PMI. 

2. Sekolah kategori berikut boleh menggunakan PMI: (kecuali jika bermasalah)
       A. Sek. Berasrama Penuh (SBP) / Sek. Berasrama Penuh Integrasi (SBP Integrasi)
       B. Maktab Rendah Sains MARA (MRSM)
       C. Sekolah Menengah Teknik (SMT)
       D. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Persekutuan/ Negeri/ lain-lain.
       E. Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK).
       F. Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina/Tamil(SJKC/T).
       G. Sekolah Berprestasi Tinggi.
    
 3. Cara Permohonan.
  i.   Pelajar sekolah tersebut perlu membayar RM6.00 kepda kaunselor/guru yang bertanggungjawab mengurus PMI di sekolah
          berkenaan atau pelajar boleh membeli sendiri nombor PIN di BSN. 
   
  ii.  Pelajar juga boleh membeli nombor PIN di mesin ATM BSN. (bagi pemegang kad akaun Giro/Wadiah BSN Sahaja).
       Sila ikut arahan yang tertera di skrin mesin ATM bagi permohonan Matrikulasi KPM.
       Nombor PIN akan tercetak di slip yang dikeluarkan oleh mesin tersebut.
       Sekiranya anda tidak mempunyai Kad Pengenalan ATAU mendapat Kad Pengenalan selepas pendaftaran SPM, sila           gunakan nombor Lembaga (No LPM) seperti yang tercatat dalam slip pendaftaran SPM tahun semasa           untuk membuat pembelian nombor PIN di kaunter BSN sahaja.
       Kaunselor/guru/pelajar akan kemana-mana cawangan BSN dan membayar RM6.00 bagi setiap pelajar/ Nombor PIN.
          Bayaran dibuat atas nama 'Pengarah Bahagian Matrikulasi KPM' dengan nombor akaun: 1410 0290 0021 1897 dan kod
          organisasi pada slip BSN
 ditulis dengan nombor kod: A2657500. (Klik di sini - Contoh Resit BSN)
       Kaunselor/guru/pelajar pastikan maklumat yang dicetak pada resit BSN betul seperti yang sepatutnya. Maklumat mesti tercetak
          pada resit BSN ialah:
          Pengarah Bahagian Matrikulasi KPM (BUKAN BPKP, Jab. Pengajian Tinggi, BPG dsbnya)          Nombor akaun: 1410 0290 0021 1897          Nombor Kad Pengenalan Pelajar          Nombor PIN 5 Digit.
       Pelajar menerima salinan resit BSN daripada kaunselor/guru. Pelajar boleh memohon dengan melayari web Kementerian                     Pendidikan Malaysia KPM di http://www.moe.gov.my mulai 1 Julai hingga 10 Oktober 2016 dengan memasukkan nombor           kad pengenalan DAN nombor PIN.