Pentadbiran

SENARAI PENTADBIR SEKOLAH
(Kemas kini pada 1/1/2018)


NAMA
JAWATAN

Tn. Hj. Nik Zainal Abidin 
b. Nik Sulaiman

Pengetua
Mulai 9 Mac 2017


Pn. Azizah bt. Mamat

Penolong Kanan Pentadbiran


En. Baharudin b Mat Nawi

Penolong Kanan 
Hal Ehwal Murid


En. Abd. Razak b. Mamat

Penolong Kanan Kokurikulum

En. Ibrahim b. Mamat

Guru Kanan 
Sains Sosial


Pn. Hjh Suriati bt  Othman


Guru Kanan 

 Bahasa


En. Ab. Aziz b. Deraman

Guru Kanan 
Sains dan Matematik

En. Abdul Hadi bin Yaacob

Guru Kanan 
Teknik & Vokasional